Gatubelysning

Våra gatuarmaturer lämpar sig som vägbelysning för både kommuner, samfälligheter och privata vägar. Gatuarmaturerna använder den senaste LED-tekniken och
drar endast hälften så mycket ström som traditionella armaturer. Våra gatuarmaturer levereras med en garanti som sträcker sig på 5 år.

Showing all 4 results