Nyheter

Att möta kraven på miljömedvetna energieffektiviseringar kan vara en svår utmaning. Ofta är det likviditetsproblem som är det största hindret.
I samarbete med Svea Ekonomi kan vi erbjuda dig, ditt företag eller din förening hjälp med finansiering av både små och stora belysningsprojekt.

 

Hyr din nya belysning hos Svealight

Oavsett om du har ett mindre företag med ett begränsat kapital eller ett större företag och vill göra en investering utan att använda företagets kassamedel
eller bankkredit, är hyreskontrakt både en smidig och trygg lösning samtidigt som det skattemässigt är förmånligt. I de allra flesta fall sjunker elräkningen
mer än vad hyran kostar, vilket ger en besparing redan från dag ett. Vårt hyreskontraktet löper vanligtvis på mellan tre till fem år. Vid hyra väljer Svealight
om kunden skall få köpa loss utrustningen eller om ett nytt avtal sluts på befintlig eller ny utrustning.

 

Leasing eller avbetalning

Alternativ lösning till hyreskontrakt är att antingen leasa eller avbetala den nya belysningen. Denna finansieringsmetod kan tillämpas för
bostadsrättsföreningar, kommuner och företag.  Vårt leasingkontrakt löper vanligtvis på mellan tre till fem år. Efter avtalstidens slut vid leasing köper kunden
loss aktuell utrustning till ett förutbestämt restvärde (i regel 3% – 12 %) av finansierat belopp.

 

Fördelar med Leasing/Hyra/Funktionshyra

  • Säker finansiering – med utrustningen som säkerhet
  • Finansiera upp till I00% med full nyttjanderätt
  • Kostnaden är lätt att budgetera och kan enkelt anpassas till intäkterna
  • Kund behåller sin likviditet- binder inte kapital i utrustningen • Frigör driftskapital som kan användas till annat i verksamheten
  • Hela leasing-/hyresavgiften är avdragsgillt
  • Snabbare kostnadsredovisning av investeringen
  • Behöver inte förskottera moms

 

Vi hjälper dig att hitta ett lämpligt finansieringsalternativ

Ring oss eller skicka ett mail så kontaktar vi dig. Vi svarar gärna på dina frågor och tar fram ett lämpligt finansieringsalternativ för att förverkliga ert belysningsprojekt.
Med våra moderna LED-ljuskällor sparar du pengar samtidigt som du värnar om miljön.