Vad är LED?

LED, Light Emitting Diod är en lysdiod som leder ström i endast en riktning.  Lysdioder är en teknik som ger mer ljus per watt än både
glödlampor och halogenlampor. LED-lampor har ingen glödtråd utan alstrar ljus genom halvledardiod och är därför inte lika känslig.
Ljuskällor med LED har låg energiförbrukning, avger ytterst lite värme och har lång livslängd. Ljuskällan drivs av en LED-transformator.
Kylsystemet är väldigt viktigt för LED belysningen då värmen är det största hotet för dess livslängd.

 

ÄR LED EN MILJÖVÄNLIG PRODUKT?

LED är väldigt miljövänlig då den inte innehåller några skadliga ämnen såsom bly, kvicksilver eller halogengas samt att LED utger ingen
ultraviolett strålning som kan skada omgivna material. Idag går det även att dimra de flesta sorters LED och tack vare detta så reducerar
man energiförbrukningen ytterligare. 90% av ledlampornas energi omvandlas till ljus och endast 10% till värme, och eftersom de inte
skapar så mycket värme är de säkrare än vanliga lampor. Tack vare livslängden på LED så minskas antalet lampor som slängs och återvinns.

 

VAD BETYDER ALLA FÖRKORTNINGAR?

Innan LED-tekniken fick sitt genombrott så mätte man ljusstyrkan i antal watt, medan man nu talar om lumen. Lumen är måttet på ljusflödet
som beskriver hur mycket ljus en ljuskälla avger. Genom att ange ljusflödet i lumen kan man direkt jämföra lampornas ljusstyrka. Att jämföra watt
är inte längre meningsfullt utan kan snarare vara missvisande.

Watt är effekten av en ljuskälla och förkortas med W. För att få fram Watt tar man spänningen gånger strömmen. Candela anger intensiteten
i lysdioden och från denna enhet kan lumen och lux härledas. Den totala ljusstyrkan i ett rum mäts i lux. Tex i kontorsmiljö vill man ha ett
riktvärde på ca 500 lux över skrivbordet.

 

VAD ÄR LUMEN?

Lumen (Lm) är en enhet för ljusflöde. Lumenvärdet anger mängden ljus som ljuskällan sänder ut i en obestämd riktning.

 

VAD ÄR KELVIN?

Kelvin (K) är enheten som anger ljusets färgton, även kallat färgtemperatur. Hög färgtemperatur motsvarar blåaktiga färgtoner medan låg
färgtemperatur motsvarar rödaktiga färgtoner. Man brukar dela in dem in i följande:

  • Varmvita 2700>3500k,standard 3000k. Matbutiker,Restauranger, Kontor
  • Vita 3700k>5400k, standard 4200k-4500k Lagerlokaler, Butiker
  • Kallvita 5400k>7000k, standard 6000k>6500k Frysdiskar, Sjukhus, Garage

 

VAD ÄR RA?

CRI är en förkortning från engelskans Color rendering index. I Sverige kallar vi det för färgåtergivningstal och det mäts i Ra. Det innebär att
du ser färger på rätt sätt. Tex om du har en orange tröja på dig så ska du ha ett hög CRI tal för att inte mista den för brun. Inomhus
rekommenderar man lägst CRI 80Ra.

 

VAD ÄR LUX?

Lux är en enhet som anger styrkan på ljuset som träffar ytan, t.ex ett skrivbord.

 

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED LED BELYSNING?

Ljuskällan är mycket energisnål, förbrukar ner till 90 % mindre energi än vanliga ljuskällor. Till skillnad från lågenergilampor innehåller
LED-lampor inte några farliga ämnen eller tungmetaller. De är inte farliga att hantera eller ta till återvinningen om de gått sönder. De innehåller
inte heller några farliga kemikalier eller ämnen som är skadliga att få på sig eller andas in. LED-ljus avger inte UV-eller IR-strålning, vilket
betyder att ömtåliga föremål som kläder, mat, konst m.m. som är känsliga för åldrande är möjliga att punktbelysa på korta avstånd.

LED-ljuskällor blir inte lika varma som andra ljuskällor. Det minskar brandrisken men också risken för att göra sig illa om man hanterar lampan.
T.ex. vid byte av spotlights, ljuskällor som annars kan vara mycket varma. När du tänder en belysning med LED-ljuskälla så tänds ljuskällan direkt
till 100 %, till skillnad från lågenergilamporna. Det är lätt att justera, dimra, och styra en LED-lampa vilket bidrar till ytterligare energibesparing.

HUR LÅNG LIVSLÄNGD HAR LED?

Livslängden är 50 gånger längre än en vanlig glödlampa. Om du använder dina LED-lampor 8 timmar om dagen så kan du räkna med en livslängd
på upp till 20 år. Fungerar mycket bra som utomhusbelysning, ger lika mycket ljus vid lägre omgivningstemperarturer. Fördelen att använda
LED-ljuskällor utomhus är att de tänds direkt även om det är mycket kallt. Man kan enkelt förändra ljusets karaktär för olika tillfällen, t.ex. förändra
färgtonen i ljuset eller välja en ren kulör.

Fantastiska möjligheter att kunna styra ljuset rent optiskt, man kan t.ex. skapa släpljus över väggar och
framhäva vackra strukturer på ett sätt som inte var möjligt innan LED fanns. LED har med andra ord, förändrat världen.