Frågor och svar om LED belysning

Vi är väldigt måna om att göra Svealights LED-lösningar så användarvänliga som möjligt. Nedan har vi listat några av de vanligaste frågorna som ofta uppkommer från våra kunder.

 

Varför ska man bry sig om belysningen?

Belysningen i våra lokaler gör av med enorma mängder el. Förbrukningen ökar hela tiden och elpriserna stiger alltjämt. Lagstiftning runt om i världen kommer att främja och ta ställning till belysning, dess elförbrukning och kvalitet. Belysningen är ofta utförd med gammal teknik, som slösar energi. Belysningen påverkar emellertid människors hälsa, energi och välbefinnandet. LED belysning är en modern och energieffektiv ljuskälla som passar för all typ av inomhusbelysning.

 

Hur reducerar man sina elkostnader?

Genom att välja våra miljövänliga, energieffektiva och hållbara LED-belysning med hög verkningsgrad så reducerar man enkelt sina elkostnader. Man kan ytterligare reducera sina kostnader genom belysningsplanering och kartläggning av lokalernas eller områdets ljusbehov.

 

Vad bör man fokusera på när man väljer LED belysning?

Man ska först bedöma leverantörens tillförlitlighet och belysningslösningens tekniska specifikation. Avgörande faktorer såsom ljusstyrka, färgtemperatur (för trivsel och stämning), livslängd, underhållskrav/underhållsfrihet samt garanti (hur ofta lysrören eller andra komponenter måste bytas) är viktiga att ha med i beräkningen. Viktiga egenskaper är självfallet också miljövärden och driftskostnader (låg energiförbrukning).

 

Hur installerar man Valtavalos LED-lysrör?

Lysrören är enkla att montera. När du använder en produkt som ersätter ett traditionellt lysrör byter du ut den gamla tändaren mot en Valtavalos LED-tändare och sätter in ett LED-lysrör precis på samma sätt som ett konventionellt lysrör. Monteringsanvisningar för LED-lysrör som ersätter konventionella lysrör finns på produktsidan. OBS! De gamla lysrören och drosslarna innehåller giftiga ämnen. Vi bifogar monteringsanvisningar till de LED-lysrör som vi säljer och ger också anvisningar om hur du ska hantera och göra dig av med gamla lysrör, tändare och drosslar.

 

Varför bör man byta till Svealights LED-produkter?

Gemensamt för Svealights LED-produkter är bra belysningsstyrka och hög kvalitet. Energibesparingarna uppgår till 50–90 procent, beroende på referensprodukt, räknesätt, användning och omständigheter. Så det lönar sig att investera i våra LED ljuskällor redan idag. Priset på elenergi stiger alltjämt i nästan hela världen, bland annat genom att elmarknaden öppnas upp inom EU. Du kan få bättre belysning i lokalerna utan att dina kostnader per månad ökar – utan snarare tvärtom! Kontakta vår företagsförsäljning och hör dig för om våra finansieringslösningar för företag och den offentliga sektorn. När du väljer Svealights ljuskällor så väljer du en ekologiskt hållbar lösning, som på lång sikt förbättrar organisationens ekonomi och personalens välbefinnande.

 

Varför flimrar ett nymonterat LED-lysrör?

1) Om LED-lysröret är helt (fungerar i en annan armatur), är armaturen sannolikt utrustad med ett elektroniskt anslutningsdon med elektronisk tändning. Då är det inte möjligt att direkt montera ett LED-lysrör i armaturen. Dessa armaturer har inte heller någon tändare. Läs den bifogade monteringsanvisningen för mer information.
2) I vissa armaturer som är ämnade för två 60 cm lysrör har rören seriekopplats vilket gör att LED-lysrören inte fungerar helt korrekt. Seriekopplingen måste därför bytas ut till parallellkoppling. Endast elektriker får utföra bytet. Seriekopplade armaturer identifierar man ofta genom att det finns en drossel för två lysrör. Läs den bifogade monteringsanvisningen för mer information.

 

Vad täcker garantin?

Svealight strävar efter att vara ett föredöme inom branschen också när det gäller att ta ansvar. Garantin täcker därför alla produktfel. Även de fall där enskilda LED-komponenter slagits ut. Grundvillkoret för garantin är naturligtvis att produkten installerats och använts på ett korrekt sätt. Nöjda kunder är den bästa marknadsföringen för våra produkter.