Referenser

dhlhoganasjumbosalten-kraftsamband
DHL LAGERLOKAL
”Förutom en energibesparing på 60 procent fick vi 25 procent bättre belysningsstyrka jämfört med de gamla lysrören.”
Höganäs AB
Efter att ha testat LED-lysrör från flera leverantörer valde Höganäs Valtavalos LED-lysrör för krävande industrilokaler.
Jumbo Köpcenter (Finland)
”Vi inledde projektet med att jämföra de vanligaste LED-lysrören och valde slutligen Valtavalo.”
Salten Kraftsamband (Norge)
”Med LED-belysningen fick vi en bättre arbetsmiljö och kunde också ta i bruk bland annat rörelsesensorer.”
angry-birds-parkvanda-stad
Angry Birds Activity Park (Finland)
”På aktivitetsanläggningen Angry Birds Activity Park satte man in LED-lysrör i de befintliga armaturerna. Nu får alla röra sig tryggt på anläggningen i Valtavalos tjänstekoncept för LED-belysning. Dessutom ger de nya lysrören besparingar från första sekund.”
Vanda Stad (Finland)
”Vanda stad bytte till LED-belysning i 14 fastigheter som en del av ESCO-projektet”