Angry Birds Activity Park (Finland)

angry-birds

Angry Birds Activity Park (Finland)

Angry Birds gav tjänstekonceptet för LED-belysning luft under vingarna. Hösten 2014 installerade man LED-lysrör i Angry Birds Activity Park och de nya lysrören gav besparingar från första sekund.

Övergången till LED-belysning ingår i den övergripande utvecklingen av energiprestanda i Vuokatti Superpark. Från och med början av 2014 har företaget Annosol Oy med bas i Sotkamo i Finland, som specialiserat sig på byggnaders energiprestanda, ansvarat för att anläggningen används på ett energieffektivt sätt.

”Efter bytet till LED-lysrör kan vi komma ner till en helt ny nivå i fråga om elförbrukningen”, säger experten Jani Löhönen från Annosol Oy.

Efter bytet kan man i bästa fall spara upp till 10 000 euro i månaden i de totala energikostnaderna för fjärrvärme och el. Jämfört med energiförbrukningen 2013 är det fråga om en märkbar förändring.

”Vi kom nära sparmålet redan i september, trots att en liten del av LED-lysrören inte ännu hade installerats”, säger Jani Löhönen. ”Vi kan förvissa oss om besparingarna genom att de verifieras av vår oberoende samarbetspartner Annosol Oy”, tillägger Taneli Sutinen. ”Ytterligare besparingar följer av att kunden inte behöver ta hand om underhållet.

För belysningslösningens hela livscykel på cirka 15 år uppgår de reella besparingarna till cirka 130 000 euro.

”Eftersom de gamla lysrören hade glas utanpå, var det inte svårt att motivera att de skulle bytas ut mot LED-lysrör med aluminiumram och plastkupa när vi talar om lokaler där människor rör sig på olika sätt. Även energibesparing och miljövänlighet utgjorde tydliga utgångspunkter när vi valde den nya belysningen”, sammanfattar Taneli Sutinen på Angry Birds Activity Park.